FiSSc Akademin

Nu är anmälan för FiSScAkademien öppen! Evenemanget äger rum 28-30.10 i Vörå, och ju fler åker från kåren desto roligare. Anmälnigslänk och mer information hittar du genom att trycka här . Sista anmälningsdagen är 15.9.
NÄR: 28-30.10
VAR: Vörå
HUR: Med buss från Helsingfors, pris 15€
PRIS för evenemanget: 60€ (du kan ansöka om understöd av kåren/FiSSc om det känns för dyrt)
VAD: ett utbildningsvenemang med vänner från hela FiSSc, på söndag är det också FiSSc höstmöte.

På höstmötet väljs också FiSSc styrelse för 2023-2024, så om nån känner sig huggad på ett stort, men viktigt och givande uppdrag, så kan man vara i kontakt med valberedningskommittén (milla.aaltonen@scout.fi).