På gång i kåren

 

Hösten 2018

vecka 34: mötesverksamheten börjar

20-21.10 Ledarseminarium

9-11.11 Höstförläggning

11.12 Julfest

 

2019

15-18(19).2 Sportlovsförläggning

14-19.6 Sommarläger

Mötestider hösten 2018

Vargungar tisdagar grupp 1 kl. 18-19.30 och grupp 2 kl. 18.30–20.00

Äventyrsscouter onsdagar grupp 1 17.30-19 och grupp 2 kl 18.30-20

Spejarscouter måndagar kl. 18.30-20

Explorerscouter varannan torsdag kl. 18.00-20.00

 

Vår kårlokal finns på Kantelevägen 13 i Gamlas.

 

 

Gruppernas program 2018

Vargungar: PDF

Äventyrsscouter:

Spejarscouter:

Explorerscouter: TBD