På gång i kåren

22.5 Våravslutning

8-10.6 VU- och ÄS-läger Vaiana 2018

6.-10.8. Vandring i Helvetinjärvi nationalpark (för spejare och äldre)

Mötestider våren 2018

Vargungar tisdagar grupp 1 kl. 18-19.30 och grupp 2 kl. 18.30–20.00

Äventyrsscouter onsdagar kl. 18-19.30

Spejarscouter måndagar kl. 18-19.30

Explorerscouter varannan torsdag kl. 18.00-20.00

 

Vår kårlokal finns på Kantelevägen 13 i Gamlas.

 

 

Gruppernas program 2018

Vargungar: PDF

Äventyrsscouter: PDF

Spejarscouter: PDF

Explorerscouter: TBD