På gång i kåren

16-19.2 Sportlovsförläggning Lärkans, Noux

9.3 Årsmöte

23.3 HeSS Innebandyturnering

14.4 Kårutflykt

24.4 HeSS Citymanöver

28-29.4 HeSS ScoutSkaba

8-10.6 Sommarläger

Vandring i Södra Finland

Mötestider våren 2018

Vargungar tisdagar grupp 1 kl. 18-19.30 och grupp 2 kl. 18.30–20.00

Äventyrsscouter onsdagar kl. 18-19.30

Spejarscouter måndagar kl. 18-19.30

Explorerscouter varannan torsdag kl. 18.00-20.00

 

Vår kårlokal finns på Kantelevägen 13 i Gamlas.

 

 

Gruppernas program 2018

Vargungar: PDF

Äventyrsscouter: PDF

Spejarscouter: PDF

Explorerscouter: TBD