Äldre ledare

Äldre ledare (över 22 år) fungerar som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöder och handleder explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag. 

Vill du hjälpa till? Vi behöver alltid fler personer som vill åta sig ett uppdrag! För mera information kontakta kårchef Victor Spiby 044 5352695, victor.spiby@elisanet.fi