Roverscout

Roverscouterna är 18-22 år gamla. De har eget program i form av olika projekt, och kan därtill också ha ledaruppdrag i den egna kåren, regionen eller inom Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Roverscouterna gör sina projekt i patruller på 3-5 personer. Roverpatrullen kan bestå av scouter från den egna kåren eller vara en blandpatrull med roverscouter från grannkårerna. De kan också bilda en patrull tillsammans med t.ex. andra scouter på studieorten, långt från den egna hemkåren. Tillsammans med explorerscouterna ordnar man ett gemensamt program varje termin.

För mera information kontakta roverscoutlots Carina Weckman carina@kfukm.fi

 

Fyra av kårens roverscouter genomförde en resa till världsscoutjamboreen i Japan 2015, du kan kolla deras blogg eller youtubekanal för att se hur det gick. Eller följ dem på facebook och på twitter.