Vargunge

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar som har möten varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.

Vargungarna har möten på tisdagar; grupp 1 kl. 18-19.30 och grupp 2 kl. 18.30–20.00.

Terminsprogrammet för hösten 2018 hittar du här.

För mera information kontakta vargungeledare Pippi Collander 0400 260285, pippi@kfukm.fi eller Dante Thelestam dante@kfukm.fi.