Äventyrsscouter

Äventyrsscouterna är 10-11 år gamla. På sina veckomöten är äventyrsscouterna mycket ute, och de åker ofta på utfärder, hajker och förläggningar. På möten och utfärder lär sig äventyrsscouterna nyttiga färdigheter och provar på hur man gör olika saker.

Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken.

Veckomöten

Äventyrsscouterna har möten på tisdagar 18-19:30 i Kårlokalen på Kantelevägen 13 i Gamlas.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i äventyrsscoutlaget eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de tre äventyrsscoutledarna.

Malou Somppi 045 344 7227 malou@kfukm.fi
Elin Neuvonen elin@kfukm.fi
Lotta Holm lotta@kfukm.fi

Aktuellt program

14.1.2020 Veckomötena börjar (observera ny mötesdag; tisdag!)
14-19.2.2020 Sportlovsförläggning, Lärkans Esbo (extralång pga kårens 95-års jubileum)