Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Barn kan delta i familjescouting med förälder/föräldrar eller en vuxen i närkretsen. Både barnet och föräldern anmäler sig till scoutkåren. Medlemsavgiften för vuxna är 70€ och för barn i ålder 3-6 är avgiften 30€. Intresse kan anmälas till bliscout@kfukm.fi.

Möten

Mera info om våren kommer senare.

Coronarestriktionerna påverkar familjescoutingen eftersom verksamheten räknas som hobbyverksamhet för vuxna. Det kan eventuellt krävas ändring i det planerade programmet, ifall restriktionerna inte tillåter verksamhet inomhus.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i familjescoutingen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de två familjescoutledarna, eller epost-adressen bliscout@kfukm.fi


Familjescoutledare Fanny Meling 040 8447710

Aktuellt program

2023
25.11 Expedition Alberga
2.12 Balders basar
11.12 Kårens julfest

2024
16-20.2 Astrid Lindgrens Värld Sportis
20.5 Kåres vårfest