Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Kårens familjescouting drar igång i januari år 2021! Intresse kan anmälas till bliscout@kfukm.fi. Barn kan delta i familjescouting med förälder/föräldrar eller en vuxen i närkretsen. Både barnet och föräldern anmäler sig till scoutkåren.

Möten

Familjescouterna träffas en gång i månaden med start onsdagen den 13.1.2021. Träffarna ordnas därefter en gång i månaden varannan månad lördag kl. 10-12 och varannan onsdag kl. 16.30-18.30.

Alla vårens träffar kommer att vara utomhus, vi kommer bland annat att orientera, göra utfärder och lägga upp en lägereld, bekanta oss med närområdet och lära oss om återvinning.

Coronarestriktionerna påverkar på familjescoutingen eftersom verksamheten räknas som hobbyverksamhet för vuxna. Februarimånad kommer familjescouting alltså inte att ordnas.

Informationen i pdf-format finns här.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i familjescoutingen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de två familjescoutledarna, eller epost-adressen bliscout@kfukm.fi

Familjescoutledare Birgitta Mitro 040 5526690 bigi@kfukm.fi
Familjescoutledare Fanny 040 8447710

Aktuellt program

5-8.7 Sommarläger
15-17.10 Höstförläggning