Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Vill du vara med och utforma hur familjescoutingen ska se ut hos oss ska du kontakta programchef Laura Heino programchef@kfukm.fi.