Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Kårens familjescouting drar igång i januari år 2021! Intresse kan anmälas till bliscout@kfukm.fi. Barn kan delta i familjescouting med förälder/föräldrar eller en vuxen i närkretsen. Både barnet och föräldern anmäler sig till scoutkåren.

Möten

Familjescouterna träffas en gång i månaden med start onsdagen den 13.1.2021. Träffarna ordnas därefter en gång i månaden varannan månad lördag kl. 10-12 och varannan onsdag kl. 16.30-18.30.

Alla vårens träffar kommer att vara utomhus, vi kommer bland annat att orientera, göra utfärder och lägga upp en lägereld, bekanta oss med närområdet och lära oss om återvinning.

Informationen i pdf-format finns här.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i familjescoutingen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de två familjescoutledarna, eller epost-adressen bliscout@kfukm.fi

Familjescoutledare Birgitta Mitro 040 5526690 bigi@kfukm.fi
Familjescoutledare Fanny 040 8447710

Aktuellt program

19-22.2 Sportlovsförläggning
5-8.7 Sommarläger
15-17.10 Höstförläggning