Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Kårens familjescouting drar igång i januari år 2021! Intresse kan anmälas till bliscout@kfukm.fi. Barn kan delta i familjescouting med förälder/föräldrar eller en vuxen i närkretsen. Både barnet och föräldern anmäler sig till scoutkåren.

Möten

Familjescouterna träffas under vårterminen ungefär var tredje vecka med start söndagen den 20.2.2022.
Vårterminens program:

Sö 20.2 14:00-15:30 åker vi pulka och lär oss om första hjälpen. Träff vid kårlokalen (Kantelevägen 13). Ta med egen pulka, peffis eller annat åkdon.

Ti 15.3 17:30-19:00 pysslar eller bakar vi inne i kårlokalen.

Sö 3.4 14:00-16:00 besöker vi ett museum tillsammans. Mera information ges vid första familjescoutmötet

Ti 26.4 17:30-19:00 bekantar vi oss med utfärdsutrustning och hur man skall förbereda sig för en övernattning i skogen.

Sö 22.5 14:00-16:00 gör vi en vårutfärd tillsammans.

Coronarestriktionerna påverkar familjescoutingen eftersom verksamheten räknas som hobbyverksamhet för vuxna. Det kan eventuellt krävas ändring i det planerade programmet, ifall restriktionerna inte tillåter verksamhet inomhus.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i familjescoutingen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de två familjescoutledarna, eller epost-adressen bliscout@kfukm.fi

Familjescoutledare Carina Weckman 041 518 2918
Familjescoutledare Fanny 040 8447710

Aktuellt program

2-4.9 Ledarrekreationshajk
10.11 Kårens höstmöte
11-12.11 Kaari 24 h
18-20.11 Höstis
12.12 Kårens Julfest