Kometen Kommer

Kårens sommarläger 2019. Anmäl dig här.

PROGRAM
På lägret bor vi i tält och vistas utomhus hela lägertiden.
Scouterna kommer att göra WWF:s Panda-märke under
lägret, vilket innebär att vi bekantar oss med naturens
mångfald och hur vi kan skydda den.

TIDTABELL
14-19.6.2019 (fre-ons) för äventyrsscouter och äldre och
14-16.6 (fre-sö) för vargungar
Vi har besöksdag för alla lägerdeltagares familjer på söndag 16.6 mellan klockan 13
och 15. Vargungarnas lägertid slutar i och med besöksdagen så att de åker hem
med egna skjutsar. Vi hjälper till att koordinera skjutsar så att alla vargungar
kommer hem. För äventyrsscouter och äldre fortsätter lägret till 19.6.

GEMENSAMMA BUSSEN
Vi åker med hyrd buss till lägerområdet från Gamlas 14.6 kl. 9. Äventyrsscouterna och äldre kommer tillbaka med hyrd buss till Gamlas kl. 15 den 19.6.

PRIS

Lägeravgiften är 60€ för äventyrsscouter och äldre och 30€ för vargungar. Känns avgiften för hög går det att be om nedsatt deltagaravgift av din egen ledare.