Kontaktuppgifter

Styrelsen

Kårchef Malou Somppi, 045 344 7227 karchef@kfukm.fi
Vice kårchef Leevi Lehto, 044 0659838 vicekarchef@kfukm.fi
Programchef
Urho Kosomaa, 045 155 6460  programchef@kfukm.fi
Uppdragschef Saana Pihlatie, 045 343 1364 uppdragschef@kfukm.fi
Sekreterare Jenina Nyström, 040 148 7879 sekreterare@kfukm.fi
Kårekonom Tony Ahlgrén, 040 524 8223 ekonom@kfukm.fi
Materialförvaltare Victor Spiby, 040 190 6406 material@kfukm.fi
Kommunikationsansvarig Molly Weckman, 040 164 5666 kommunikation@kfukm.fi

Åldersgruppernas ledare

Alla ledare nås personligen på förnamn@kfukm.fi

Vargungar

Vargungeledare Pippi Collander, 0400 260 285
Vargungeledare Dante Thelestam

Äventyrsscouter

Äventyrsscoutledare Molly Weckman, 040 164 5666
Äventyrsscoutledare
Malou Somppi, 045 344 7227
Äventyrsscoutledare Elin Neuvonen
Äventyrsscoutledare Lotta Holm

Spejarscouter

Spejarscoutlots Santeri Seppälä, 045 123 7854
Spejarscoutlots Tom Lille

Explorerscouter

Explorerscoutlots Matti Sippola, masa@kfukm.fi eller så kan du ta kontakt via Telegram: @masas
Patrulledare

Roverscouter

Roverscoutlots Carina Weckman
Patrulledare

Familjescouting

Familjcoutledare Birgitta Mitro, 040 5526690 bigi@kfukm.fi

Övriga

Trygghetsperson Carina Weckman, trygghetsperson@kfukm.fi
Säkerhetsansvarig Birgitta Mitro, sakerhet@kfukm.fi
Bli Scout-information bliscout@kfukm.fi
Kuksa-ansvarig Laura Heino, kuksa@kfukm.fi
Webmaster
Molly Weckman, webmaster@kfukm.fi
Internationella lägerinformation internationellt@kfukm.fi
Sociala medier-ansvarig Molly Weckman some@kfukm.fi
Sählylagets ledare Elin Neuvonen, sahlyboss@kfukm.fi

Alla ledare nås också via fornamn.efternamn@kfukm.fi