Kontaktuppgifter

Styrelsen

Kårchef Laura Tuovinen karchef@kfukm.fi
Vice kårchef, programchef Laura Heino programchef@kfukm.fi
Sekreterare Malou Somppi sekreterare@kfukm.fi
Kårekonom Tony Ahlgrén ekonom@kfukm.fi
Materialförvaltare Victor Spiby materialforvaltare@kfukm.fi

Du kan nå hela styrelsen på styrelsen@kfukm.fi, och chefstrion på chefstrio@kfukm.fi

Åldersgruppernas ledare

Vargungar

Vargungeledare Pippi Collander, 0400 260 285 pippi@kfukm.fi
Vargungeledare Dante Thelestam, dante@kfukm.fi

Äventyrsscouter

Äventyrsscoutledare Malou Somppi, 045 344 7227 malou@kfukm.fi
Äventyrsscoutledare Elin Neuvonen elin@kfukm.fi
Äventyrsscoutledare Lotta Holm lotta@kfukm.fi
Äventyrsscoutledare
Molly Weckman molly@kfukm.fi

Spejarscouter

Spejarscoutlots Santeri Seppälä, 045 123 7854 santeri@kfukm.fi
Spejarscoutlots Tom Lille tom@kfukm.fi

Explorerscouter

Explorerscoutlots Matti Sippola, 050 431 1425 masa@kfukm.fi
Patrulledare Elis Brenner, 040 966 2586 majs@kfukm.fi

Roverscouter

Roverscoutlots Carina Weckman, carina@kfukm.fi
Patrulledare Santeri Seppälä, 045 123 7854 santeri@kfukm.fi

Övriga

Trygghetsperson Carina Weckman, trygghetsperson@kfukm.fi
Säkerhetsansvarig Birgitta Mitro, sakerhet@kfukm.fi
Bli Scout-information bliscout@kfukm.fi
Kuksa-ansvarig Laura Tuovinen kuksa@kfukm.fi
Webmaster
Malou Somppi, webmaster@kfukm.fi
Internationella läger-information internationellt@kfukm.fi
Sociala medier-ansvarig some@kfukm.fi
Sählylagets ledare Elin Neuvonen, sahlyboss@kfukm.fi

Alla ledare nås också via fornamn.efternamn@kfukm.fi