Medlemsansökan

Då du vill bli scout i vår kår måste du fylla i en ansökan genom Finlands Scouters medlemsregister Kuksa på denna länk. Vi fyller scoutgrupperna i ordning, enligt anmälningarna i Kuksa*. Du kontaktas av åldersgruppens ledare, som ger mera information om verksamheten, då du fått en plats.

Du får också gärna prova på scouting innan du ansöker om medlemskap, kontakta isåfall gruppens ledare i förväg, så ni kan komma överens om en bra tidpunkt att prova på scouting.

Gör såhär:

  1. Fyll i scoutens eget namn och information i formuläret (OBS! inga målsmans uppgifter på den första sidan!)
  2. Välj medlemstyp enligt följande:
    Medlemstyp 1 = alla över 17 åriga scouter och scouter som under faktureringsåret fyller 17 år.
    Medlemstyp 2 = under 17 åriga medlemmar, där det inom familjen redan finns minst en medlem av medlemstyp 1
    Medlemstyp 3 = medlemstyp för familjescouting d.v.s medlemmar i åldern 4-6 år som scoutar med en vuxen av medlemstyp 1.
  3. Tryck på lägg till målsman och fyll i information om målsman
  4. Spara efter att du kontrollerat att alla uppgifter är rätt

*Inom tidsintervallet 1.1-31.8 gäller för vargungarna att tvåor och treor får förkörsrätt i kön. Vi försöker ändå undvika köbildning, och jobbar för att alla intresserade ska få komma med! Om du är en vuxen med intresse för att erbjuda kvalitativ hobbyverksamhet för barn så är du mycket välkommen som ledare i kåren! Du behöver ingen förhandskunskap, bara ett gott humör och motivation. Blev du intresserad så kan du kontakta uppdragschef@kfukm.fi.

Ifall det finns problem eller frågor gällande medlemsansökan kan de riktas till bliscout@kfukm.fi