Mötestider

Vargungar

Vargungeflocken x  har möten på tisdagar kl 18.00-19.30 i scoutkällaren.
Vargungeflocken y  har möten på tisdagar kl 18.30-20.00 i scoutkällaren.

Äventyrsscouter

Äventyrsscoutlaget x (åk 4) har möten på onsdagar kl 17.30-19.00 i scoutkällaren.
Äventyrsscoutlaget y (åk 5) har möten på onsdagar kl 18.30-20.00 i scoutkällaren.

Spejarscouter

Patrull Phoenixx har patrullmöten på måndagar kl 18.30-20.00 i scoutkällaren.

Explorerscouter

Explorercoutpatrullen träffas varannan vecka och när de har planerat in något roligt projekt eller evenemang.

Roverscouter

Roverscoutpatrullen träffas vid behov och när de har planerat in något roligt projekt eller evenemang.