Andra föreningar

Kåren är en självständig registrerad förening som bedriver egen verksamhet, men genom direkta och indirekta medlemskap i andra föreningar kan vi erbjuda våra medlemmar ett mervärde i verksamheten. Kårens ledare fungerar aktivt som förtroendevalda i flera av dessa organisationer.

HeSS logoHelsingfors Svenska Scouter

Vi är medlemmar i Helsingfors Svenska Scouter (HeSS), som är en förening som drivs av de 15 svenskspråkiga scoutkårerna i Helsingfors. Föreningen har en anställd verksamhetsledare och äger utfärdsstugan Lärkans i Esbo. Det ordnas också mycket gemensamt program och många gemensamma utbildningar som kårens medlemmar deltar flitigt i.

Mera info: hess.fi

Y-Scouts

Y-Scouts är ett samarbetsorgan för alla 15 scoutkårer i Finland med KFUM eller KFUK bakgrund, och vår kår är en aktiv del i detta samarbete. Y-Scouts har en deltidsanställd verksamhetsledare. Årligen ordnas det ett ledarseminarium, och ibland ordnas det gemensamma läger.

Mera info: ymca.fi/y-scouts

FiSSc logoFinlands Svenska Scouter

Vi är en av 61 medlemskårer i Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Genom medlemskapet får vi ta del av program, utbildning, och material på svenska. Före detta kårchefen Victor Spiby fungerar som ordförande för FiSSc åren 2019-2020, och vi har flera andra medlemmar med förtroendeuppdrag inom föreningen. Som medlemsförmån får alla kårens medlemmar tidningen Scoutposten hemskickad.

Mera info: scout.fi

Finlands Svenska Flickscoutförbund

Vi är medlem i Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF), vilket ger oss möjlighet att utnyttja föreningens fjällstuga Kåtan i Muonio. Våra kvinnliga ledare kan också söka understöd för en internationell scoutupplevelse genom Irres Internationella Fond. Kårens första kårchef Aina Wilskman fungerade som ordförande för FSFSF i tio år.

FS logoFinlands Scouter

Genom FiSSc hör vi till Finlands Scouter (FS). Detta medför att kåren använder sig av Finlands Scouters medlemsregister Kuksa, vilket också fungerar som anmälningsportal till alla evenemang. Alla våra scouter är också försäkrade under scoutevenemang. Som medlemsförmån får alla kårens medlemmar tidningen Partio hemskickad.

Mera info: partio.fi

ESG

Genom Y-Scouts hör vi till European YMCA Scouting and Jungschar Group (ESG). ESG ordnar ledarutbildning varje år i något europeiskt land, och sammanställer ett materialpaket till ESG-dagen varje november som kårens åldersgrupper kan utnyttja i sin verksamhet om de vill. Ibland ordnas gemensamma läger. ESG möjliggör internationella scoutupplevelser med låg tröskel för kårens medlemmar.

Mera info: ymcaeurope.com/esg

WAGGGS

Genom Finlands Scouter hör vi till World Association of Girl Guides and Girls Scouts (WAGGGS). WAGGGS är flickscouternas världsförbund, och ordnar seminarier och utbildningar i hela världen för sina medlemmar som också kårens medlemmar kan delta i. Kårens första kårchef Aina Wilskman deltog även i WAGGGS beslutsfattande på 1930-talet.

Mera info: wagggs.org

WOSM

Genom Finlands Scouter hör vi till World Organization of the Scout Movement (WOSM). WOSM är scouternas världsförbund, som ordnar seminarier, utbildningar och läger i hela världen som också kårens medlemmar kan delta i.

Mera info: scout.org

Helsingfors KFUK

Kåren har ett nära samarbete med Helsingfors KFUK, som erbjuder förvaringsutrymmen till kårens material samt ibland bidrar med ekonomiskt stöd.

Mera info: kfukhelsingfors.fi