Spejarscouter

Spejarscouterna är 12-14 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar på årskurs 6 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t.ex. en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken. Varje år ordnas det också spejardagar för alla spejarscouter inom FiSSc, där man får träffa spejarscouter från andra kårer och lära sig nya färdigheter.

Veckomöten

Patrull Phoenixx har patrullmöten på måndagar kl 18.30-20.00 i scoutkällaren.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i spejarscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta spejarscoutlots Laura Tuovinen 0400 974 466 laura.tuovinen@kfukm.fi eller spejarscoutlots Santeri Seppälä 045 123 7854 santeri@kfukm.fi.

Aktuellt program

30.11-2.12.2018 Hajk, Kyrkslätt
19.5.2019 Våravslutning
14-19.6.2019 Sommarläger Kometen kommer! Partioniemi i Lojo