Spejarscouter

Spejarscouterna är 12-14 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar på årskurs 6 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t.ex. en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken. Varje år ordnas det också spejardagar för alla spejarscouter inom FiSSc, där man får träffa spejarscouter från andra kårer och lära sig nya färdigheter.

Veckomöten

Spejarna har sina veckomöten måndagar klockan 18:00-19:30 och 19:15-20:45.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i spejarscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av spejarscoutlotserna

Santeri Seppälä 045 123 7854 santeri@kfukm.fi
Tom Lille tom@kfukm.fi

Aktuellt program

27-28.9.2019 Hajk tillsammans med äventyrsscouterna
1-3.11.2019 Höstförläggning, Meriharju Helsingfors 
15-16.11.2019 Kalenderjippo i Kaari, Helsingfors
10.12.2019 Kårens julfest i Kårböleskolan, Helsingfors
14-19.2.2020 Sportlovsförläggning, Lärkans Esbo (extralång pga kårens 95-års jubileum