Distansscouting

Här hittar du allt som sker i kåren på distans under (den närvarobaserade!) scoutpausen :)

Uppskjutning av vårmötet

Bästa medlem i Helsingfors KFUK/M Scouter r.f., Kårstyrelsen har 12.3.2020 beslutat att skjuta upp det redan sammankallade vårmötet på grund av skyddsåtgärder som en följd av…

Paus i scoutverksamheten

På grund av coronaviruset kommer all kårens närvarobaserade verksamhet i enlighet med FS:s rekommendation att läggas på is fram till 15.4.2020. Möjligheter till distanslösningar utreds…

Vårmöteskallelse

Medlemmar i Helsingfors KFUK/M Scouter r.f. sammankallas härmed till vårmöte. Vårmötet hålles torsdagen den 19 mars 2020 kl. 18:00 i scoutkällaren, Kantelevägen 13, Helsingfors. På…