Vårmöteskallelse

Medlemmar i Helsingfors KFUK/M Scouter r.f. sammankallas härmed till vårmöte. Vårmötet hålles torsdagen den 19 mars 2020 kl. 18:00 i scoutkällaren, Kantelevägen 13, Helsingfors. På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden. Alla 15 år fyllda kårmedlemmar har rösträtt.