Paus i scoutverksamheten

På grund av coronaviruset kommer all kårens närvarobaserade verksamhet i enlighet med FS:s rekommendation att läggas på is fram till 15.4.2020. Möjligheter till distanslösningar utreds och informeras om senare. Mer information kan hittas på FiSSc:s nätsidor.