Uppskjutning av vårmötet

Bästa medlem i Helsingfors KFUK/M Scouter r.f., 
Kårstyrelsen har 12.3.2020 beslutat att skjuta upp det redan sammankallade vårmötet på grund av skyddsåtgärder som en följd av coronavirusepidemin. Beslutet är i linje med myndigheternas och scoutförbundets anvisningar.
Enligt stadgarna ska kårens vårmöte ordnas inom januari-mars. I situationer där det finns ett tvingande hinder ska man utvänta att hindret försvinner och sedan stadgeenligt sammankalla till möte när det är möjligt.
Kårstyrelsen väntar tills myndigheterna ger besked om att sammankomster åter är trygga, och sammankallar sedan till vårmöte.
Denna information har skickats per e-post till 15 år fyllda kårmedlemmar, samt satts upp på hemsidan och på kårens anslagstavla 13.3.2020