Nya grupper i kåren år 2022!

Du kan gå med i en eller flera grupper för att jobba med gruppens tema.

Representationsgruppen söker medlemmar som är intresserade av att sköta kontakten till FiSSc, HeSS och Y-Scouts, samt andra utomstående organisationer. Till gruppens uppgifter hör förberedandet av kårens deltagande i organisationernas föreningsmöten, att skriva motioner och annat dylikt! För mer information, frågor och intresseanmälan för gruppen ska du vara i kontakt med Gustaf (gustaf@kfukm.fi)

Utmärkelseteckengruppen söker medlemmar som vill vara med och utveckla kårens utmärkelseteckenkultur! Som medlem i gruppen jobbar du med allt från ansökningar till vem som borde tilldelas vad då. För mer info och deltagande i gruppen ska du kontakta Jenina (jenina@kfukm.fi)

Basargruppen söker dig som är passionerad för produktutveckling och marknadsföring! Gruppen sköter allting som behöver skötas i samband med HeSS årliga julbasar på Balders! För mer info och deltagande i gruppen ska du kontakta Jenina (jenina@kfukm.fi).