Vårmöte 2022

Styrelsen har beslutat att flytta kårens vårmöte till 24.3 kl. 18!