Skojiten Nr 4

Nu kan man läsa Skojiten Nr 4. Skojiten är kårens egna tidning som kommer ut 2 gånger i året. Den nyaste Skojiten är om hösten 2022. Om man trycker här kommer man till sidan var det finns en pdf av tidningen. Om man trycker här kommer man till sidan Issuu där man kan läsa tidningen. Vi föreslår att man läser den via en dator.