LAN-Party 2023

Nu är anmälan till LAN-party 18.3 öppnad! Genom att trycka här kan du anmäla dig till epic gaming i kårlokalen. Evenemanget kostar 5€ och SAD är 15.3 Mer info finns i bilagan!