Eurojam 2020

Vad? Eurojam är ett europeiskt storläger som inte har ordnats sedan 2005. Lägret väntas samla 25 000 scouter från hela Europa samt övriga världen.

Var? Lägret ordnas i Gdańsk i Polen.

När? Lägertiden är 27.7-6.8.2020. Åker man med finska kontingenten ska man reservera 22.7-8.8.2020 för resor och sightseeing.

Vem? Man får åka som deltagare om man är född 26.07.2002–31.12.2006. Äldre personer deltar som IST.

Pris? 1400€ för deltagare, 1250€ för IST/LLPKJ/CMT, 950€ plus resekostnader för IST som bokar resorna själv

När kan jag anmäla mig? Anmälningen har öppnat! Anmäl dig i Kuksa senast 30.4.2019.

Är andra från kåren på väg? Ja, flera ledare är på väg på lägret.

Vid frågor kan du kontakta internationellt@kfukm.fi

partio.fi/ej2020

ej2020.org