Mötestider

Vargungar

Vargungeflocken för åk 3 har möten på fredagar kl 13.45-15.15 i scoutkällaren.
Vargungeflocken för åk 1-2 har möten på fredagar kl 14.45-16.15 i scoutkällaren.

Äventyrsscouter

Äventyrsscouterna har möten på tisdagar kl 18-19:30 i scoutkällaren.

Spejarscouter

Spejarscouterna har möten på torsdagar klockan 18:00-19:30.

Explorerscouter

Explorercoutpatrullen träffas enligt överenskommelse och när de har planerat in något roligt projekt eller evenemang.

Roverscouter

Roverscoutpatrullen träffas vid behov och när de har planerat in något roligt projekt eller evenemang.