Lediga uppdrag

På denna sida hittar du alla lediga uppdrag i kåren. Känns någon av dem intressant ska du ta kontakt! Vi välkomnar även ansökningar av föräldrar.

Genom att ta ett uppdrag i kåren bidrar du med din insats till att barn och unga får ta del av en hobby, samt utvecklar dig själv och dina ledarskapsförmågor.

Vi betalar dina deltagaravgifter för kurser och utbildningar du behöver i ditt uppdrag, samt erbjuder dig ett handslag och stöd för ditt uppdrag.

Hittade du inte ett uppdrag som intresserar dig ska du kontakta kårchef Laura Tuovinen karchef@kfukm.fi så funderar vi tillsammans på vad du skulle kunna bidra med.

Uppdragschef

Som uppdragschef känner du ledarna i kåren, hittar ett lämpligt uppdrag åt alla och planerar kårens personresurser långsiktligt så att kåren har tillräckligt med ledare också i framtiden.
Du ser också till att handslagssystemet används i kåren, informerar om utbildningar som stöder ledarna i sina uppdrag och leder planeringsarbetet kring kårens ledarseminarier och ledarrekreation.
Viktigt också att uppdragschefen skapar och upprätthåller en systematisk feedback- och tack-kultur i kåren.Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dig för att få en

Kontakta kårchef Laura Tuovinen karchef@kfukm.fi om du blev intresserad.

Familjescoutansvarig

Du vill vara med och utforma hur denna nya verksamhetsform ska se ut i vår kår, och är med och förverkligar programmet tillsammans med andra ledare.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dig för att få en
– känner till familjescoutprogrammet eller är villig att lära dig
– har en vision för hur programmet ska förverkligas
– kan delta i familjescoutprogrammet då det ordnas

Kontakta programchef Laura Heino programchef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Adventskalenderkampanjchef 2020

Du ansvarar för adventskalenderkampanjen hösten 2020, och bidrar med din entusiasm till att både scouter och ledare säljer många kalendrar.

Vi förväntar oss att du:
– har gått FiSSc:s kalenderkampanjchef-nätkurs eller är villig att gå den
– koordinerar med åldersgruppsledarna gällande utdelning av kalendrarna
– koordinerar med åldersgruppsledarna gällande insamling av pengarna
– leder planeringen och genomförandet av kårens 24h-försäljningsjippo i november
– bokför i Kuksa vem som sålt hur många kalendrar
– beställer fler kalendrar från kansliet vid behov

Kontakta kårchef Laura Tuovinen karchef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Förläggningschef Höstis 2020

Du ansvarar för helheten gällande kårens höstförläggning år 2020.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dig för att få en
– leder planeringsarbetet för förläggningen
– beaktar kårens 95-årsjubileum i planeringen
– kan delta på förläggningen på hösten 2020

Kontakta programchef Laura Heino programchef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.