Lediga uppdrag

På denna sida hittar du alla lediga uppdrag i kåren. Känns någon av dem intressant ska du ta kontakt! Vi välkomnar även ansökningar av föräldrar.

Genom att ta ett uppdrag i kåren bidrar du med din insats till att barn och unga får ta del av en hobby, samt utvecklar dig själv och dina ledarskapsförmågor.

Vi betalar dina deltagaravgifter för kurser och utbildningar du behöver i ditt uppdrag, samt erbjuder dig ett handslag och stöd för ditt uppdrag.

Hittade du inte ett uppdrag som intresserar dig ska du kontakta kårchef Malou Somppi karchef@kfukm.fi så funderar vi tillsammans på vad du skulle kunna bidra med.

Medlem i jubileumskommittén

Som medlem i jubileumskommittén förbereder du tillsammans med övriga medlemmar alla de ärenden som hör till gruppen, i enlighet med projektplanen. Vi söker medlemmar i olika åldrar och med olika styrkor. Närmare frågor om uppdraget fås av Victor Spiby victor@kfukm.fi, som också tar emot fritt formulerade intresseanmälningar.

Medlem i historikgruppen

Som medlem i historikgruppen hjälper du till med att intervjua kårmedlemmar, läsa igenom arkivmaterial, samla in fotografier, och med att skriva själva historiken i enlighet med projektplanen. Vi söker medlemmar i olika åldrar och med olika styrkor. Närmare frågor om uppdraget fås av Lotta Holm lotta@kfukm.fi, som också tar emot fritt formulerade intresseanmälningar.

Akela för ny vargungeflock

Som Akela för en ny vargungeflock hösten 2021 är du med och planerar samt förverkligar programmet för flocken.

Om du är intresserad av att vara ansvarig akela förväntar vi oss att du:
-är myndig
-har scoutledarfullmakt
-kan delta på veckomöten en gång i veckan samt vargungarnas utfärder

Om du är intresserad av att vara hjälpledare behöver du inte ha någon erfarenhet och åldern spelar inte heller någon större roll, bara en gott humör och motivation behövs!

Om du blev intresserad av att vara med och erbjuda scouting för en helt ny flock vargungar, hör av dig till Saana Pihlatie uppdragschef@kfukm.fi.

Medlem i kårlokalsgruppen

Som medlem i kårlokalsgruppen kartlägger du vilka alternativ det finns för en ny kårlokal, i enlighet med femårsplanen. Vi söker medlemmar i olika åldrar och med olika styrkor. Närmare frågor om uppdraget fås av Jenina Nyström jenina@kfukm.fi, som också tar emot fritt formulerade intresseanmälningar.

Adventskalenderkampanjchef 2021

Du ansvarar för adventskalenderkampanjen hösten 2021, och bidrar med din entusiasm till att både scouter och ledare säljer många kalendrar.

Vi förväntar oss att du:
– har gått FiSSc:s kalenderkampanjchef-nätkurs eller är villig att gå den
– koordinerar med åldersgruppsledarna gällande utdelning av kalendrarna
– koordinerar med åldersgruppsledarna gällande insamling av pengarna
– leder planeringen och genomförandet av kårens 24h-försäljningsjippo i november
– bokför i Kuksa vem som sålt hur många kalendrar
– beställer fler kalendrar från kansliet vid behov

Kontakta kårchef Malou Somppi karchef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.