Lediga uppdrag

På denna sida hittar du alla lediga uppdrag i kåren. Känns någon av dem intressant ska du ta kontakt! Vi välkomnar också ansökningar av föräldrar.

Genom att ta ett uppdrag i kåren bidrar du med din insats till att barn och unga får ta del av en hobby, samt utvecklar dig själv och dina ledarskapsförmågor.

Vi betalar dina deltagaravgifter för kurser och utbildningar du behöver i ditt uppdrag, samt erbjuder dig ett handslag och stöd för ditt uppdrag.

Hittade du inte ett uppdrag som intresserade dig ska du kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi så funderar vi tillsammans på vad du skulle kunna bidra med.

Äventyrsscoutkapten

Du fungerar som stöd för de minderåriga ledarna, och hjälper dem att förverkliga ett kvalitativt program åt äventyrsscouterna.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dej för att få en
– känner till äventyrsscoutprogrammet eller är villig att lära dig
– kan delta på en stor del av veckomötena
– kan delta på hajker och förläggningar

Kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Explorerscoutlots

Du hjälper explorerscouterna att planera och förverkliga sitt program, och fungerar som stöd för patrulledaren.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dej för att få en
– känner till explorerscoutprogrammet eller är villig att lära dig

Kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Familjescoutansvarig

Du vill vara med och utforma hur denna nya verksamhetsform ska se ut i vår kår, och är med och förverkligar programmet tillsammans med andra ledare.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dej för att få en
– känner till familjescoutprogrammet eller är villig att lära dig
– har en vision för hur programmet ska förverkligas
– kan delta i familjescoutprogrammet då det ordnas

Kontakta programchef Laura Heino programchef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Medlemsregisteransvarig

Du ansvarar för att vårt medlemsregister hålls uppdaterat, samt hjälper både medlemmar och föräldrar ifall det uppstår problemsituationer med registret.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– förstår finska

Kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Sociala medier ansvarig

Du ansvarar för våra kanaler på sociala medier och uppdaterar dem regelbundet.

Vi förväntar oss att du:
– kan använda sociala medier
– känner till vilket innehåll som lämpar sig på vilka platformer
– är bekant med kårens kommunikationsplan eller är villig att lära dig
– håller kontakt med åldersgruppsledarna, evenemangsansvariga och styrelsen så du vet vad som är på gång i kåren
– delegerar dina uppgifter åt andra vid behov (t.ex. under en utlandsresa du inte deltar i)

Kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Adventskalenderkampanjchef 2020

Du ansvarar för adventskalenderkampanjen hösten 2020, och bidrar med din entusiasm till att både scouter och ledare säljer många kalendrar.

Vi förväntar oss att du:
– har gått FiSSc:s kalenderkampanchef-nätkurs eller är villig att gå den
– koordinerar med åldersgruppsledarna gällande utdelning av kalendrarna
– koordinerar med åldersgruppsledarna gällande insamling av pengarna
– leder planeringen och genomförandet av kårens 24h-försäljningsjippo i november
– bokför i Kuksa vem som sålt hur många kalendrar
– beställer fler kalendrar från kansliet vid behov

Kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Förläggningschef Sportis 2020

Du ansvarar för helheten gällande kårens spotlovsförläggning år 2020.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dej för att få en
– leder planeringsarbetet för förläggningen
– beaktar kårens 95-årsjubileum i planeringen
– kan delta på förläggningen i februari 2020

Kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Förläggningschef Höstis 2020

Du ansvarar för helheten gällande kårens höstförläggning år 2020.

Vi förväntar oss att du:
– är myndig
– har scoutledarfullmakt eller är villig att utbilda dej för att få en
– leder planeringsarbetet för förläggningen
– beaktar kårens 95-årsjubileum i planeringen
– kan delta på förläggningen på hösten 2020

Kontakta uppdragschef Kenneth Mattila 040 538 3192 uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Kårhistorikansvarig

Du leder arbetet med att sammanställa en kårhistorik som ska publiceras till kårens 100-årsjubileum 2025.

Vi förväntar oss att du och ditt team tillsammans:
– intervjuar gamla kårmedlemmar
– går igenom kårens och andra föreningars arkivmaterial
– samlar in bilder
– skriver en historik

Kontakta kårchef Isabelle Spiby 050 433 4401 karchef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Jubileumsansvarig 2025

Du leder arbetet med att planera kårens 100-årsjubileum 2025.

Vi förväntar oss att du och ditt team tillsammans:
– visionerar hur jubileumsåret ska se ut
– planerar och förverkligar en jubileumsfest
– koordinerar övriga jubileumsevenemang

Kontakta kårchef Isabelle Spiby 050 433 4401 karchef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.