Roverscouter

Roverscouter är 18-22 år gamla, en tid i livet då man hittar sin plats i samhället och börjar leva på egen hand. Därför bygger deras program på projekt och äventyr i olika former, men de kan också ha ledaruppdrag inom kåren, HeSS, FiSSc, Y-Scouts, eller FS, och på så sätt utveckla sig själv som ledare.

Roverscoutpatrullen träffas vid behov och när de har planerat in något roligt projekt eller evenemang. Vill du gå med i roverscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta roverscoutlots Gustaf Lehto gustaf@kfukm.fi.

Aktuellt program

17-20.2 Sportis
22.2 Thinking Day- ledarrekreation
5.3 Vårseminarium
9.3 Kårens vårmöte
18.3 LAN-party
22.4(-23.4) Ledarvandring
23.4 Sankt Göransdagsutfärd
22.5 Kårens vårfest
30.6-9.7 Vandring
11-23.8 Kårens ungernresa