Händelsekalender

Händelsekalendern för år 2024 hittar du här. Kårens egna evenemang står med ljusblå bakgrund.

För en inblick i kommande år kan du se stjärnkartan här.

Kårens aktuella evenemang

5(-6).4 RovEx
19.4 HeSS innebandy turnering
23.4 Sankt Görans utfärd
20.5 Kåres vårfest
21-28.7 Sommarläger Yggdrasil