Händelsekalender

Händelsekalendern för år 2023 hittar du här. Kårens egna evenemang står med ljusblå bakgrund.

För en inblick i kommande år kan du se stjärnkartan här.

Kårens aktuella evenemang

17-20.2 Sportis
22.2 Thinking Day- ledarrekreation
5.3 Vårseminarium
9.3 Kårens vårmöte
18.3 LAN-party
22.4(-23.4) Ledarvandring
23.4 Sankt Göransdagsutfärd
22.5 Kårens vårfest
16-18.6 Vargungeläger
30.6-9.7 Vandring
11-23.8 Kårens ungernresa