Historia

Sommaren 1924 försiggick en kurs i gymnastik och scouting för medlemmar av såväl svensk- som finskspråkiga KFUK-föreningar i landet. I denna kurs deltog bl.a. gymnastikdirektör Aina Wilskman, som hösten 1924 bildade scoutkåren Helsingfors KFUK-scouter i Tölö. Kårens grundläggningsår anses dock vara 1925 eftersom kårens första dubbning ägde rum i februari 1925. I februari 1928 ordnades en tävling för att utforma en kårfana. Dåvarande master (avdelningschef) Maja von Bell vann första pris och Doris Mattsson sydde fanan som invigdes våren 1928. Som kårchef fungerade Aina Wilskman ända tills hon den 24 mars 1934 vid FSFSF:s årsmöte valdes till flickscoutchef. Därefter leddes kåren tillfälligt av vicekårchefen Göta Isaksson (g. Lönegren). På grund av kriget ordnade kåren inte läger 1938-1944. Många barn var evakuerade, men många flickscouter fungerade som flicklottor och lottor.

Våren 1967 började kåren samarbeta med Flickscoutkåren Treklövern i södra Kårböle (Gamlas). Treklövern hade grundats 1961 och leddes av kårchefen Gerda ”Jerry” Ahlfors. I början av år 1968 uppgick Treklövern i Helsingfors KFUK-scouter som en egen avdelning och tomteflock (motsvarar dagens vargungar) och Jerry blev vicekårchef. Redan i början av 1970-talet hade pojkar ibland varit med i tomteflocken i Centrum. År 1975 beslöt kåren att officiellt ta med pojkar i tomteflocken i Gamlas. Sedan dess är kåren en blandkår, och 1986 bytte kåren namn för att reflektera detta och heter sedan dess Helsingfors KFUK/M Scouter. Under 1980-talet förflyttades gradvis tyngdpunkten i verksamheten till Kårböle, och sedan några år tillbaka har kåren inte ordnat någon veckovis verksamhet i Tölö.

Finlands flagga