Internationella läger

Vi har en lång tradition av att delta både på större och mindre scoutläger utomlands, och vi strävar till att varje scout ska få uppleva åtminstone ett internationellt läger under sin tid i kåren. Då dessa läger brukar vara ganska dyra är det bra att fundera på om man vill delta i god tid så man hinner samla in pengar, och anmälningen till dem brukar dessutom stänga upp till ett år på förhand. Kåren hjälper också till med att tipsa om stipendier och andra medelinsamlingsmöjligheter, och delar också i mån av möjlighet själv ut pengar mot ansökan. Vet ni redan nu att ni vill delta i ett kommande internationellt läger, eller om ni har frågor, kan ni kontakta internationellt@kfukm.fi för mera information. 

Finnjamboree och nationella jamboreen

Vi deltar aktivt på alla Finnjamboreen, både med deltagare och med ledare som har olika ledaruppdrag för att möjliggöra lägret. På Roihu 2016 var en av kårens ledare med i den högsta lägerstaben. Finnjamboreen ordnas för spejarscouter och äldre, men yngre scouter kan också delta i familjelägret med sina föräldrar. Finnjamboreen ordnas vart sjätte år.

Varje år ordnas det dessutom nationella jamboreen på olika håll i världen. Finns det intresse bland våra scouter att delta i någon av dem försöker vi ordna så att de får en ledare med sig och kan åka iväg. Senast deltog vi i Sveriges nationella jamboree 2017.

Aktuella läger

2025 Australien
2026 Japan
2028 Finnjamboree

Punakolmioleiri och ESG-jamboree

Punakolmioleiri är ett gemensamt scoutläger åt alla Y-Scouts scoutkårer i Finland som ordnas med oregelbundna mellanrum. ESG-jamboree är ett internationellt läger som samlar scoutkårer med YMCA eller YWCA-bakgrund från hela Europa.

Regionala jamboreen

Världsorganisationernas regioner ordnar egna regionala jamboreen med oregelbundna mellanrum. Vi deltar i det europeiska Eurojam, men finns det intresse för övriga regioners läger kan vi försöka fixa det också.

Aktuella läger

2024 Centraleuropeiska jamboreen i Slovakien
2025 Asiatiska jamboreen

Flera tusen scouter samlade framför stora scenen på Finnjaboreen

Världsscoutjamboree

Världsscoutjamboreen ordnas vart fjärde år av WOSM och samlar scouter från hela världen. Det är ett perfekt tillfälle att få nya vänner och lära sig om varandras länder, kulturer, religioner, osv. Vi har deltagit mycket aktivt både med lägerdeltagare i åldern 14-17 och med ledare som IST eller CMT, t.ex. i Japan år 2015 deltog 10% av kårens medlemmar i lägret!

Aktuella läger

2027 i Polen

Explorer Belt

Explorer Belt ordnas vartannat år av Finlands Scouter. Det är en månadslång scoutupplevelse där man bekantar sig med ett annat land, bland annat genom en 200 km lång vandring utan telefon eller pengar. Vi är den enda FiSSc-kåren som deltagit på tre senaste Explorer Belt, och en av våra scouter mottog det prestigefyllda Explorer Belt-bältet under sin vandring i Italien.

Aktuella läger

2025

Roverway

Roverway är ett läger för scouter som är mellan 16 och 22 år gamla. Lägret ordnas vart tredje år någonstans i Europa av WAGGGS och WOSM, och är ett perfekt tillfälle för roverscouter att få delta i program planerat enkom för dem. Roverway består av två delar – först utför man en aktivitet tillsammans med en mindre grupp scouter, och efter det åker man på läger med alla deltagare.

Aktuella läger

2024 Roverway Norge

Moot

Moot är ett läger för roverscouter, där de får delta i program planerat enkom för dem. Ett internationellt Moot ordnas vart fjärde år någonstans i världen, och däremellan ordnas diverse regionala Moot.

Aktuella läger

2025 Moot

Egna projekt

Förutom att delta i återkommande läger uppmuntrar vi våra medlemmar att planera egna scoutprojekt utomlands. Ett bra exempel är Team Bobo 2015, ett projekt där fyra roverscouter åkte tåg och båt från Finland till Japan och tillbaka under två månaders tid.