Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Barn kan delta i familjescouting med förälder/föräldrar eller en vuxen i närkretsen. Både barnet och föräldern anmäler sig till scoutkåren. Medlemsavgiften för vuxna är 70€ och för barn i ålder 3-6 är avgiften 30€. Intresse kan anmälas till bliscout@kfukm.fi.

Möten

Familjescouterna träffas ungefär var tredje vecka med start tisdagen den 17.1.2023.

Vårterminens program:

Ti 17.1 kl 17:00-18:30 i scoutlyan, vi planerar vårterminens program och steker spenatvofflor
Sö 12.2 kl 14:00-16:00, utfärd antingen till Svedängen eller centrum beroende på vädret
Ti 28.2 kl 17:30-19:00, Skrinning vid Gamlas idrottsplan (OBS! Väderreservation)
Sö 19.3 kl 14:00-16:00, Utfärd till Högholmen
Ti 4.4 kl 17:30-19:00, Påskpyssel och bakmöte
Ti 16.5 kl 17:30-19:00, Vårpicnic bid Rutiåns grillplats

Dessutom deltar familjescouterna i kårens gemensamma program under våren:
18.2 Dagutfärd till Sportis i Noux
23.4 Gemensamma St.Göransutfärden
22.5 Gemensam vårfest

Coronarestriktionerna påverkar familjescoutingen eftersom verksamheten räknas som hobbyverksamhet för vuxna. Det kan eventuellt krävas ändring i det planerade programmet, ifall restriktionerna inte tillåter verksamhet inomhus.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i familjescoutingen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de två familjescoutledarna, eller epost-adressen bliscout@kfukm.fi

Familjescoutledare Carina Weckman 041 518 2918
Familjescoutledare Fanny Meling 040 8447710

Aktuellt program

17-20.2 Sportis
18.3 LAN-party
23.4 Sankt Göransdagsutfärd
22.5 Kårens vårfest
16-18.6 Vargungeläger