Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Kårens familjescouting drar igång i januari år 2021! Intresse kan anmälas till bliscout@kfukm.fi. Barn kan delta i familjescouting med förälder/föräldrar eller en vuxen i närkretsen. Både barnet och föräldern anmäler sig till scoutkåren.

Möten

Familjescouterna träffas ungefär var tredje vecka med start tisdagen den 23.8.2022.

Höstterminens program:

Ti 23.8 kl 17:30-19:00 i scoutlyan, bekantar vi oss med varandra, pysslar lite och leker mycket
Sö 18.9 kl 15:00-17:00, utfärd till Nybondas
Ti 11.10 kl 17:30-19:00, utfärd i närområde (träff vid scoutlyan)
Sö 30.10 kl 15:00-17:00, stadsutfärd til Oodi
Ti 15.11 kl 17:30-19:00, vi snickrar och pysslar i scoutlyan
Sö 4.12 kl 15:00-17:00, vi bakar och har det julmysigt i scoutlyan

Coronarestriktionerna påverkar familjescoutingen eftersom verksamheten räknas som hobbyverksamhet för vuxna. Det kan eventuellt krävas ändring i det planerade programmet, ifall restriktionerna inte tillåter verksamhet inomhus.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i familjescoutingen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de två familjescoutledarna, eller epost-adressen bliscout@kfukm.fi

Familjescoutledare Carina Weckman 041 518 2918
Familjescoutledare Fanny 040 8447710

Aktuellt program

10.11 Kårens höstmöte
11-12.11 Kaari 24 h
18-20.11 Höstis
14.12 Kårens Julfest