Familjescouting

Familjescouting är ämnad för barn under 7 år samt deras föräldrar, och är den nyaste verksamhetsformen Finlands Scouter valt att erbjuda. Kårens familjescouting drar igång i januari år 2021! Intresse kan anmälas till bliscout@kfukm.fi. Barn kan delta i familjescouting med förälder/föräldrar eller en vuxen i närkretsen. Både barnet och föräldern anmäler sig till scoutkåren.

Möten

Familjescouterna träffas en gång i månaden med start måndagen den 6.9.2021. Träffarna ordnas därefter en gång i månaden:

Må 6.9 17:30-19:00 har vi uteprogram vid rutiåns grillplats

Sö 10.10 14:00-15:30 har vi naturspårning i närområdet

Må 8.11 17:30-19:00 har vi antingen pyssel inne i scoutkällaren, eller nån reflexgrej utomhus

Sö 12.12 har vu juligt program utomhus

Alla vårens träffar kommer att vara utomhus, vi kommer bland annat att orientera, göra utfärder och lägga upp en lägereld, bekanta oss med närområdet och lära oss om återvinning.

Coronarestriktionerna påverkar familjescoutingen eftersom verksamheten räknas som hobbyverksamhet för vuxna.

Informationen i pdf-format finns här.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i familjescoutingen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av de två familjescoutledarna, eller epost-adressen bliscout@kfukm.fi

Familjescoutledare Carina Weckman 041 518 2918
Familjescoutledare Fanny 040 8447710

Aktuellt program

18-21(22).2.2022 Sportis
2.4.2022 Kårens LAN-party
23.4.2022 Sankt Göransdagens kårevenemang!
23.5.2022 Scoutprylskirppis och vårfest