Styrande dokument

Dessa dokument styr kårens verksamhet på olika sätt.

Stadgar godkända av årsmötet 9.3.2018, fastställda av Patent- och Registerstyrelsen 18.04.2018

Femårsplan 2020-2024 godkänd av höstmötet 28.11.2019

Stjarnkarta2020-2027 godkänd av höstmötet 28.11.2019

Plan för respektfullt beteende godkänd av styrelsen 6.2.2020

Projektplan för 100-årsjubileum godkänd av styrelsen 10.2.2021

Kommunikationsplan godkänd av styrelsen 8.9.2021

FiSSc alkoholpolicy 8.6.2010

Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter 2019

Helsingfors KFUK/M Scouters maskot Bobo sitter ute i snön. Bobo på äventyr.