Tävlingar

Vi har en lång tradition av att delta i olika scouttävlingar. Vi deltar alltid med glimten i ögat, men trots det (eller kanske på grund av det?) har vi tagit hem många fina priser. På våra egna förläggningar och läger ordnar vi dessutom patrullrådighetstävlingar.

Patrullrådighetstävlingar

Syftet med patrullrådighetstävlingar, även kallade p-rådd, är att deltagarna ska få öva på de scoutfärdigheter de lärt sig under sina veckomöten. Till exempel så ingår det ofta en kontroll där man övar första hjälp.

Citymanöver och ledarstadsmanöver

Citymanövern ordnas varje vår för spejar- och explorerscoutpatruller, och ledarstadsmanövern ordnas varje höst för roverscouter och ledare. Båda tävlingar ordnas kvällstid på en vardag, och består av roliga kontroller baserat på ett tema.

Scoutskaba

En årligen återkommande scouttävling med långa anor som ordnas av medlemskårerna i HeSS. Under de senaste femton åren har vi vunnit yxklassen och sågklassen flertalet gånger, och Johanniterskölden som ges till yxpatrullen med flest poäng på förstahjälpkontrollen sex gånger. Vi står i tur att ordna tävlingen år 2026.

HeSS SählyCup

En nyare tävling mellan HeSS-kårer. År 2018 knep vi jumboplatsen och gjorde endast ett mål (som tyvärr åkte i det egna målet). År 2019 förnyade vi vår jumboplats, men denna gång gjorde vi minst ett mål i motståndarens mål i varje match!

Sök och Finn

En tävling där man på varje kontroll måste lösa en uppgift för att klura ut var nästa kontroll finns. Ordnas med några års mellanrum.

Sten Nylander

FiSSc-mästerskap i scoutfärdigheter, ordnas endast under förbundsläger. Nästa tävling ordnas på följande förbundsläger, och vi hoppas kåren får ihop en tävlingspatrull.

FM i scoutfärdigheter

Ordnas tre gånger per år. Inte bara för hc trikåmänniskor, man kan också delta för att ha roligt.

Aktuella tävlingar

19.4 HeSS innebandy turnering

Hela laget är uppstält på Helsingfors scouternas innebandy turnering