Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla och har egna patruller bestående av 4-12 personer. Patrullen har också en egen lots som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker. Patrullen kan planera och förverkliga olika projekt tillsammans, och ordnar en del program tillsammans med roverscouterna. Explorerscouterna kan också ha ledaruppdrag inom kåren för att utveckla sig själv som ledare.

Explorercoutpatrullen träffas inte regelbundet, utan planerar in sina möten då det passar dem, och träffas dessutom då de har något roligt projekt eller evenemang. Vill du gå med i explorerscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta explorerscoutlots Kenneth Mattila kenneth@kfukm.fi.

Veckomöten

Explorerscouterna har regelbundna röstningar om när möten skall hållas. Mötesdagarna bestäms alltså på förhand och finns att hitta i explorerscouternas kalender. Du får automatiskt tillgång till kalendern genast då du går med i gruppen.

 

Explorerscouter som grillar korv vid en eldplats

Aktuellt program

19.4 HeSS innebandy turnering
23.4 Sankt Görans utfärd
20.5 Kåres vårfest
21-28.7 Sommarläger Yggdrasil