Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla och har egna patruller bestående av 4-12 personer. Patrullen har också en egen lots som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker. Patrullen kan planera och förverkliga olika projekt tillsammans, och ordnar en del program tillsammans med roverscouterna. Explorerscouterna kan också ha ledaruppdrag inom kåren för att utveckla sig själv som ledare.

Explorercoutpatrullen träffas inte regelbundet, utan planerar in sina möten då det passar dem, och träffas dessutom då de har något roligt projekt eller evenemang. Vill du gå med i explorerscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta explorerscoutlots Malou Somppi malou@kfukm.fi eller Kenneth Mattila kenneth@kfukm.fi.

Veckomöten

Explorerscouterna har regelbundna röstningar om när möten skall hållas. För vårterminen 2023 är mötesdagarna bestämda på förhand och finns att hitta i explorerscouternas kalender. Du får automatiskt tillgång till kalendern genast då du går med i gruppen.

Aktuellt program

17-20.2 Sportis
22.2 Thinking Day- ledarrekreation
5.3 Vårseminarium
9.3 Kårens vårmöte
18.3 LAN-party
22.4(-23.4) Ledarvandring
23.4 Sankt Göransdagsutfärd
22.5 Kårens vårfest
30.6-9.7 Vandring
11-23.8 Kårens ungernresa