Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla och har egna patruller bestående av 4-12 personer. Patrullen har också en egen lots som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker. Patrullen kan planera och förverkliga olika projekt tillsammans, och ordnar en del program tillsammans med roverscouterna. Explorerscouterna kan också ha ledaruppdrag inom kåren för att utveckla sig själv som ledare.

Explorercoutpatrullen träffas inte regelbundet, utan planerar in sina möten då det passar dem, och träffas dessutom då de har något roligt projekt eller evenemang. Vill du gå med i explorerscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta explorerscoutlots Malou Somppi malou@kfukm.fi eller Kenneth Mattila kenneth@kfukm.fi.

Veckomöten

Explorerscouterna har regelbundna röstningar om när möten skall hållas. För årterminen 2020 är mötesdagarna bestämda på förhand och finns att hitta i explorerscouternas kalender. Du får automatiskt tillgång till kalendern genast då du går med i gruppen.

Aktuellt program

18.2.2022 Vårmötesbankett
18-21(22).2.2022 Sportis
2.4.2022 Kårens LAN-party
23.4.2022 Sankt Göransdagens kårevenemang!
23.5.2022 Scoutprylskirppis och vårfest
25-26.5.2022 RovEx