Åldersgrupper

Scoutprogrammet erbjuder varje åldersgrupp tillräckliga utmaningar på lämplig nivå och bygger på aktiviteter av stigande svårighetsgrad.

Scoutprogrammet är indelat i åldersgrupper på följande sätt:
Familjescouting: 4-6 år gamla
Vargungar: 7-9 år gamla (årskurs 1-3)
Äventyrsscouter: 10-11 år gamla (åk 4-5)
Spejarscouter: 12-14 år gamla (åk 6-8)
Explorerscouter: 15-17 år gamla (åk 9-2)
Roverscouter: 18-22 år gamla
Äldre ledare: 23+ år gamla