Spejarscouter

Spejarscouterna är 12-14 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar på årskurs 6 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t.ex. en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken. Varje år ordnas det också spejardagar för alla spejarscouter inom FiSSc, där man får träffa spejarscouter från andra kårer och lära sig nya färdigheter.

Veckomöten

Spejarna har sina veckomöten onsdagar klockan 18:00-19:30.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i spejarscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av spejarscoutlotserna

Tom Lille tom@kfukm.fi
Alvin Heinsalmi 044 990 4547

Aktuellt program

18-19.2.2022 Sportis
2.4.2022 Kårens LAN-party
23.4.2022 Sankt Göransdagens kårevenemang!
23.5.2022 Scoutprylskirppis och vårfest