Spejarscouter

Spejarscouterna är 13-14 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar på årskurs 6 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t.ex. en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken. Varje år ordnas det också spejardagar för alla spejarscouter inom FiSSc, där man får träffa spejarscouter från andra kårer och lära sig nya färdigheter.

Veckomöten

Spejarna har sina veckomöten torsdagar klockan 18:00-19:30.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i spejarscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av spejarscoutlotserna

Malou Somppi 045 344 7227 
Alvin Heinsalmi alvin@kfukm.fi

Aktuellt program

2023
25.11 Expedition Alberga
2.12 Balders basar
11.12 Kårens julfest

2024
16-20.2 Astrid Lindgrens Värld Sportis
16.3 LAN-party
19.4 HeSS innebandy turnering
20.5 Kåres vårfest