Spejarscouterna

Spejarscouterna är 13-14 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar på årskurs 6 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t.ex. en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken. Varje år ordnas det också spejardagar för alla spejarscouter inom FiSSc, där man får träffa spejarscouter från andra kårer och lära sig nya färdigheter.

Veckomöten

Spejarna har sina veckomöten på tisdagar. Äldre gruppen har möten från klockan 18.00-19.00 och yngre gruppen från klockan 19.00-20.00.

Vårterminens program hittar du här:
Terminsprogram

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i spejarscoutpatrullen eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta någon av spejarscoutlotserna

Molly Weckman 040 164 5666 molly@kfukm.fi 

Några scouter är på äventyr i skogen och gör mat i en kåta

Aktuellt program

19.4 HeSS innebandy turnering
23.4 Sankt Görans utfärd
20.5 Kåres vårfest
21-28.7 Sommarläger Yggdrasil