Vargungar

Vargungarna går på i 1-3 och fungerar i flockar med kring 10 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger märken och leker. Vargungarna ordnar egna utfärder, och deltar i förläggningar och läger tillsammans med de äldre scouterna. En vargungeledare kallas för Akela, efter vargflockens ledare i Djungelboken. Vargungemärkena kallas spår, och varje termin avlägger flocken flera spår.

Veckomöten

Våren 2023 kommer vargungarna att ha sina möten på måndagar. Det finns ännu några lediga platser för hösten som intresserade kan anmäla sig till.

Måndagar: Yngre flocken kl 16.15 – 17.45 och Treornas flock kl 17.15 – 18.45..

Terminens program hittar du här:

Här hittar du också infolapp för utfärden den 19.3:

Kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta dina egna ledare:

Pippi Collander 0400 260 285 pippi@kfukm.fi , Birgitta Mitro 040 5526690 bigi@kfukm.fi eller Santeri Seppälä santeri@kfukm.fi

Om du är intresserad av att gå med i vargungarna kan du anmäla dig under fliken ”bli scout”.

Aktuellt program

17-20.2 Sportis
18.3 LAN-party
23.4 Sankt Göransdagsutfärd
22.5 Kårens vårfest
16-18.6 Vargungeläger