Vargungar

Vargungarna går på i 1-3 och fungerar i flockar med kring 10 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger märken och leker. Vargungarna ordnar egna utfärder, och deltar i förläggningar och läger tillsammans med de äldre scouterna. En vargungeledare kallas för Akela, efter vargflockens ledare i Djungelboken. Vargungemärkena kallas spår, och varje termin avlägger flocken flera spår.

Veckomöten

Hösten 2023 kommer vargungarna att ha sina möten på måndagar. Första flocken har från 18 till 19:15 och den andra har från 18:45 till 20:00.

Terminens program hittar du här:

Info om utfärden 19.11:

Kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta dina egna ledare:

Pippi Collander 0400 260 285 pippi@kfukm.fi eller Birgitta Mitro 040 5526690 bigi@kfukm.fi

Om du är intresserad av att gå med i vargungarna kan du anmäla dig under fliken ”bli scout”.

Aktuellt program

2023
25.11 Expedition Alberga
2.12 Balders basar
11.12 Kårens julfest

2024
16-20.2 Astrid Lindgrens Värld Sportis
20.5 Kåres vårfest