Andra föreningar

Kåren är en självständig registrerad förening som bedriver egen verksamhet, men genom direkta och indirekta medlemskap i andra föreningar kan vi erbjuda våra medlemmar ett mervärde i verksamheten. Kårens ledare fungerar aktivt som förtroendevalda i flera av dessa organisationer.

Så här kopplar sig kåren till övriga föreningar och förbund

Helsingfors Svenska Scouter

Vi är medlemmar i Helsingfors Svenska Scouter (HeSS), som är en förening som drivs av de 14 svenskspråkiga scoutkårerna i Helsingfors. Föreningen har en anställd verksamhetsledare och äger utfärdsstugan Lärkans i Esbo. Det ordnas också mycket gemensamt program och många gemensamma utbildningar som kårens medlemmar deltar flitigt i. Sedan 2021 har minst en  kårmedlem fungerat som styrelsemedlem i föreningen.

Mera info: hess.fi

Y-Scouts

Y-Scouts är ett samarbetsorgan för alla 14 scoutkårer i Finland med KFUM eller KFUK bakgrund, och vi är en aktiv del i detta samarbete. Y-Scouts har en deltidsanställd verksamhetsledare. Årligen ordnas det ett ledarseminarium, och ibland ordnas det gemensamma läger.

Mera info: ymca.fi/Y-Scouts

Pinkkipartio

Pinkkipartio arbetar för jämställd scoutverksamhet åt alla i Finland, och har som mål att människor som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter öppet kan scouta som sig själva. Genom vårt medlemskap i Pinkkipartio vill vi stöda våra egna medlemmar i detta, och göra scoutingen i Finland mer välkomnande åt alla. Pinkkipartio ordnar utbildningar och tillställningar som
kårens medlemmar får delta i.

Mera info: pinkkipartio.fi

Föreningen Navigator

Föreningen Navigator upprätthåller scouternas skolningsfartyg s/y Navigator. Genom vårt medlemskap i föreningen stöder vi detta arbete, och bidrar till att våra medlemmar också i fortsättningen kan delta i seglatser som FiSSc ordnar ombord på skolningsfartyget.

Mera info: navigator.fi

Finlands Svenska Scouter

Vi är en av 61 medlemskårer i Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Genom medlemskapet får vi ta del av program, utbildning, och material på svenska. En tidigare kårchef har fungerat som ordförande för FiSSc, och vi har flera andra medlemmar med förtroendeuppdrag inom förbundet. Som medlemsförmån får kårens medlemmar tidningen Scoutposten hemskickad.

Mera info: scout.fi

Finlands Svenska Flickscoutförbund

Vi är medlem i Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF), vilket ger oss möjlighet att utnyttja föreningens fjällstuga Kåtan i Muonio. Våra kvinnliga ledare kan också söka understöd för en internationell scoutupplevelse genom Irres Internationella Fond. Två kårchefer har efter avslutat uppdrag fungerat som ordförande för FSFSF, under åren 1934-43 och 2019-20.

Finlands Scouter

Genom FiSSc hör vi till Finlands Scouter (FS). Detta medför att vi använder oss av Finlands Scouters medlemsregister Kuksa, vilket också fungerar som anmälningsportal till alla evenemang som kåren och övriga scoutorganisationer ordnar. Alla våra scouter är också försäkrade under scoutevenemang. Som medlemsförmån får alla kårens medlemmar tidningen Partio hemskickad och rabatt på inköp i scoutaffärerna.

Mera info: partio.fi

ESG

Genom Y-Scouts hör vi till European YMCA Scouting and Jungschar Group (ESG). ESG ordnar ledarutbildning varje år i något europeiskt land, och sammanställer ett materialpaket till ESG-dagen varje november som kårens åldersgrupper kan utnyttja i sin verksamhet om de vill. Ibland ordnas gemensamma läger. ESG möjliggör internationella scoutupplevelser med låg tröskel för kårens medlemmar.

Mera info: ymcaeurope.com/esg

FOSE

Vi är medlemmar i Friends of Scouting Europe (FOSE). Genom vårt medlemskap stöder vi den lokala scoutverksamheten i mindre bemedlade länder i östra Europa, samt lär våra medlemmar om scoutverksamhet utomlands och vikten av välgörenhet.

Mera info: europeanscoutfoundation.com

WAGGGS

Genom Finlands Scouter hör vi till World Association of Girl Guides and Girls Scouts (WAGGGS). WAGGGS är flickscouternas världsförbund, och ordnar seminarier och utbildningar i hela världen för sina medlemmar som också kårens medlemmar kan delta i. Kårens första kårchef Aina Wilskman deltog även i WAGGGS beslutsfattande på 1930-talet.

Mera info: wagggs.org

WOSM

Genom Finlands Scouter hör vi till World Organization of the Scout Movement (WOSM). WOSM är scouternas världsförbund, som ordnar seminarier, utbildningar och läger i hela världen som också kårens medlemmar kan delta i.

Mera info: scout.org

Helsingfors KFUK

Vi har ett nära samarbete med Helsingfors KFUK, som erbjuder förvaringsutrymmen till kårens material samt ibland bidrar med ekonomiskt stöd.

Mera info: kfukhelsingfors.fi