Om kåren

Helsingfors KFUK/M Scouter r.f. är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Kårböle. Förutom veckovis verksamhet ordnar vi utfärder, hajker, förläggningar, läger och vandringar.

Vi började vår verksamhet 1925 som en flickscoutkår i Tölö, men numera är vi en blandkår i Kårböle. Vi är alltså inte rädda för att utveckla och ändra på vår verksamhet så att den blir bättre, men trots det finns det vissa saker som präglar oss som kår.

Vi har långa anor av att sjunga mycket på våra evenemang – vi sjunger både före och efter varje måltid, då vi hissar och halar flaggan, samt under alla lägerbål. Men det betyder inte att man måste kunna sjunga för att få vara med!

En scout står uppe på ett fjäll i Lappland med scouthalsduken på
Ordförande och sekreterare på kårens höstmöte

Vi har också långa traditioner av att delta aktivt i olika scouttävlingar, ofta med god framgång (speciellt på Första Hjälpen-kontrollerna). Men det betyder inte att vi är särskilt tävlingsinriktade, snarare tycker vi om att ha roligt tillsammans!

Vi deltar aktivt på internationella scoutläger, och ordnar också egna scoutresor utomlands. Våra duktiga ledare innehar också flera olika förtroendeuppdrag inom flera olika scoutorganisationer och är på så sätt med och utveklar scoutverksamheten både på finlandssvenskt och nationellt håll, vilket de gjort ända sedan kåren startade.

Vi är också måna om att alla ska kunna delta i vår verksamhet oberoende av ekonomisk ställning. Kontakta din ledare om du tycker att en deltagaravgift är för hög så kan du få en nedsatt avgift, och kontakta materialförvaltaren om du behöver låna utrustning istället för att köpa eget.