Vargungar

Vargungarna går på åk 1-3 och fungerar i flockar med kring 10 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger märken och leker. Vargungarna ordnar egna utfärder, och deltar i förläggningar och läger tillsammans med de äldre scouterna. En vargungeledare kallas för Akela, efter vargflockens ledare i Djungelboken. Vargungemärkena kallas spår, och varje termin avlägger flocken flera spår.

Veckomöten

Vargungeflocken hundvargarna  har möten på fredagar kl 14.00-15.30 i scoutkällaren.
Vargungeflocken skogsvargarna  har möten på fredagar kl 15-16:30 i scoutkällaren.
Den tredje VegeVargarna har möten på torsdagar kl 18-19:30 i scoutkällaren.

Ett litet mellanmål serveras under vargungarnas fredagsmöten

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i vargungeflocken eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta Pippi Collander 0400 260 285 pippi@kfukm.fi eller Dante Thelestam dante@kfukm.fi

Den tredje vargungeflocken har lediga platser, du kan anmäla dig under fliken ”bli scout”.

Om du vill testa på ett möte före du anmäler sig, kontakta då en av vargungeflockens ledare (kontaktuppgifter hittas högre upp på sidan).

Aktuellt program

19.5 Kårens våravslutning
12-13.6 Sommarhajk (aktuellt bara för de vargungar som uppflyttas till hösten)
29.7-5.8 FiSSc:s förbundsläger Najs (29.7-1.8 för vargungar)