Vargungar

Vargungarna går på åk 1-3 och fungerar i flockar med kring 10 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger märken och leker. Vargungarna ordnar egna utfärder, och deltar i förläggningar och läger tillsammans med de äldre scouterna. En vargungeledare kallas för Akela, efter vargflockens ledare i Djungelboken. Vargungemärkena kallas spår, och varje termin avlägger flocken flera spår.

Veckomöten

Flocken för åk 3  har möten på fredagar kl 13.45-15.15 i scoutkällaren.
Flocken för åk 1-2 har möten på fredagar kl 14.45-16.15 i scoutkällaren.

Båda flockarna är för tillfället fullsatta, men det går att anmäla sig i kön.

Vårens program kan hittas här.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta Pippi Collander 0400 260 285 pippi@kfukm.fi eller Dante Thelestam dante@kfukm.fi

Om du är intresserad av att gå med i vargungarna kan du anmäla dig till kön under fliken ”bli scout”.

Aktuellt program

5-8.7 Sommarläger
15-17.10 Höstförläggning