Vargungar

Vargungarna går på åk 1-3 och fungerar i flockar med kring 10 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger märken och leker. Vargungarna ordnar egna utfärder, och deltar i förläggningar och läger tillsammans med de äldre scouterna. En vargungeledare kallas för Akela, efter vargflockens ledare i Djungelboken. Vargungemärkena kallas spår, och varje termin avlägger flocken flera spår.

Veckomöten

Vargungeflocken hundvargarna  har möten på fredagar kl 14.00-15.30 i scoutkällaren.
Vargungeflocken skogsvargarna  har möten på fredagar kl 15-16:30 i scoutkällaren.

Ett litet mellanmål serveras under vargungarnas möten

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i vargungeflocken eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta Pippi Collander 0400 260 285 pippi@kfukm.fi eller Dante Thelestam dante@kfukm.fi

Vargungeflocken har inga lediga platser just nu. För att ställa dig i kö till vargungeflocken, tryck här. Om platser blir lediga fylls de i den ordning anmälningarna kommit in till kuksa. Behöver ni behöver hjälp med att ställa er i kö kan ni kontakta Kuksa-ansvariga Laura Tuovinen kuksastrul@kfukm.fi.

Om du vill testa på ett möte före du anmäler sig, kontakta då en av vargungeflockens ledare (kontaktuppgifter hittas högre upp på sidan).

Aktuellt program

10.12.2019 Kårens julfest i Kårböleskolan, Helsingfors
14-19.2.2020 Sportlovsförläggning, Lärkans Esbo (extralång pga kårens 95-års jubileum)