Vargungar

Vargungarna går på åk 1-3 och fungerar i flockar med kring 10 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger märken och leker. Vargungarna ordnar egna utfärder, och deltar i förläggningar och läger tillsammans med de äldre scouterna. En vargungeledare kallas för Akela, efter vargflockens ledare i Djungelboken. Vargungemärkena kallas spår, och varje termin avlägger flocken flera spår.

Veckomöten

Den ena vargungeflocken  har möten på tisdagar kl 17.30-19.00 i scoutkällaren.
Den andra vargungeflocken  har möten på tisdagar kl 18.30-20.00 i scoutkällaren.

Kontaktuppgifter

Vill du gå med i vargungeflocken eller om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta Pippi Collander 0400 260 285 pippi@kfukm.fi eller Dante Thelestam dante@kfukm.fi

Vargungeflockarna är tyvärr fullsatta och kan inte ta emot nya medlemmar för tillfället. Enstaka lediga platser kan uppkomma under året, men ett större antal lediga platser kommer att finnas först i augusti 2019. De platserna delas ut i anmälningsordning åt dem som står i kö till gruppen i medlemsregistret Kuksa. Om ni behöver hjälp med att ställa er i kö kan ni kontakta Kuksa-ansvariga Laura Heino kuksastrul@kfukm.fi.

Aktuellt program

28.4.2019 Vargungedag (HeSS)
19.5.2019 Våravslutning
14-16.6.2019 Sommarläger Kometen kommer! Partioniemi i Lojo