Vargungar

Vargungarna går på åk 1-3 och fungerar i flockar med kring 10 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger märken och leker. Vargungarna ordnar egna utfärder, och deltar i förläggningar och läger tillsammans med de äldre scouterna. En vargungeledare kallas för Akela, efter vargflockens ledare i Djungelboken. Vargungemärkena kallas spår, och varje termin avlägger flocken flera spår.

Det planerade programmet för våren 2020 följs tyvärr inte på grund av undantagstillståndet.

Veckomöten

Vargungeflocken hundvargarna  har möten på fredagar kl 14.00-15.30 i scoutkällaren.
Vargungeflocken skogsvargarna  har möten på fredagar kl 15-16:30 i scoutkällaren.
Den tredje VegeVargarna har möten på torsdagar kl 18-19:30 i scoutkällaren.

Ett litet mellanmål serveras under vargungarnas fredagsmöten

Kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande verksamheten ska du kontakta Pippi Collander 0400 260 285 pippi@kfukm.fi eller Dante Thelestam dante@kfukm.fi

Om du är intresserad av att gå med i vargungarna kan du anmäla dig till kön under fliken ”bli scout”.

Aktuellt program

13.3-31.5.2020 Distansscouting