Kontaktuppgifter

Styrelsen

Kårchef Malou Somppi, 045 344 7227 karchef@kfukm.fi
Vice kårchef Jenina Nyström, 040 148 7879 vicekarchef@kfukm.fi
Programchef 
  Gustaf Lehto, 044 0659838 programchef@kfukm.fi
Uppdragschef Jenina Nyström, 040 148 7879 uppdragschef@kfukm.fi
Sekreterare Victor Spiby,  sekreterare@kfukm.fi
Kårekonom Tony Ahlgrén, 040 524 8223 ekonom@kfukm.fi
Materialförvaltare Alvin Heinsalmi, 044 0659838 material@kfukm.fi
Kommunikationsansvarig Molly Weckman, 040 164 5666 kommunikation@kfukm.fi

Åldersgruppernas ledare

Alla ledare nås personligen på förnamn@kfukm.fi

Vargungar

Vargungeakela Pippi Collander, 0400 260 285
Vargungeakela Birgitta Mitro, 040 5526690
Vargungeakela Emma Holmlund

Äventyrsscouter

Äventyrsscoutledare Molly Weckman, 040 164 5666
Äventyrsscoutledare Laura Heino
Äventyrsscoutledare Masa Sippola
Äventyrsscoutledare John Fayzullaev

Spejarscouter

Spejarscoutlots  Malou Somppi,  045 344 7227 
Spejarscoutlots Alvin Heinsalmi  alvin@kfukm.fi

Explorerscouter

Explorerscoutlots Tom Lille tom@kfukm.fi
Explorerscoutlots Kenneth Mattila
Explorerscoutslots Carina Weckman

Patrulledare roterar mellan explorerscouterna

Roverscouter

Roverscoutlots Gustaf Lehto
Patrulledare

Familjescouting

Familjescoutledare Fanny Melling
Familjescoutledare 

Övriga

Trygghetsperson Carina Weckman, trygghetsperson@kfukm.fi
Säkerhetsansvarig Birgitta Mitro, sakerhet@kfukm.fi
Bli Scout-information bliscout@kfukm.fi
Kuksa-ansvarig Laura Heino, kuksa@kfukm.fi
Webmaster
Molly Weckman, webmaster@kfukm.fi
Internationella lägerinformation internationellt@kfukm.fi
Sociala medier-ansvarig Molly Weckman some@kfukm.fi
Sählylagets ledare sahlyboss@kfukm.fi

Alla ledare nås också via fornamn.efternamn@kfukm.fi