Lediga Uppdrag

På denna sida hittar du alla lediga uppdrag i kåren. Känns någon av dem intressant ska du ta kontakt! Vi välkomnar även ansökningar av föräldrar.

Genom att ta ett uppdrag i kåren bidrar du med din insats till att barn och unga får ta del av en hobby, samt utvecklar dig själv och dina ledarskapsförmågor.

Vi betalar dina deltagaravgifter för kurser och utbildningar du behöver i ditt uppdrag, samt erbjuder dig ett handslag och stöd för ditt uppdrag.

Hittade du inte ett uppdrag som intresserar dig ska du kontakta kårchef Malou Somppi karchef@kfukm.fi så funderar vi tillsammans på vad du skulle kunna bidra med.

Medlem i jubileumskommittén

Som medlem i jubileumskommittén förbereder du tillsammans med övriga medlemmar alla de ärenden som hör till gruppen, i enlighet med projektplanen. Vi söker medlemmar i olika åldrar och med olika styrkor. Närmare frågor om uppdraget fås av Victor Spiby victor@kfukm.fi, som också tar emot fritt formulerade intresseanmälningar.

Medlem i historikgruppen

Som medlem i historikgruppen hjälper du till med att intervjua kårmedlemmar, läsa igenom arkivmaterial, samla in fotografier, och med att skriva själva historiken i enlighet med projektplanen. Vi söker medlemmar i olika åldrar och med olika styrkor. Närmare frågor om uppdraget fås av Lotta Holm lotta@kfukm.fi, som också tar emot fritt formulerade intresseanmälningar.