Lediga uppdrag

På denna sida hittar du alla lediga uppdrag i kåren. Känns någon av dem intressant ska du ta kontakt! Vi välkomnar även ansökningar av föräldrar.

Genom att ta ett uppdrag i kåren bidrar du med din insats till att barn och unga får ta del av en hobby, samt utvecklar dig själv och dina ledarskapsförmågor.

Vi betalar dina deltagaravgifter för kurser och utbildningar du behöver i ditt uppdrag, samt erbjuder dig ett handslag och stöd för ditt uppdrag.

Hittade du inte ett uppdrag som intresserar dig ska du kontakta kårchef Malou Somppi karchef@kfukm.fi så funderar vi tillsammans på vad du skulle kunna bidra med.

Medlem i jubileumskommittén

Som medlem i jubileumskommittén förbereder du tillsammans med övriga medlemmar alla de ärenden som hör till gruppen, i enlighet med projektplanen. Vi söker medlemmar i olika åldrar och med olika styrkor. Närmare frågor om uppdraget fås av Victor Spiby victor@kfukm.fi, som också tar emot fritt formulerade intresseanmälningar.

Medlem i historikgruppen

Som medlem i historikgruppen hjälper du till med att intervjua kårmedlemmar, läsa igenom arkivmaterial, samla in fotografier, och med att skriva själva historiken i enlighet med projektplanen. Vi söker medlemmar i olika åldrar och med olika styrkor. Närmare frågor om uppdraget fås av Lotta Holm lotta@kfukm.fi, som också tar emot fritt formulerade intresseanmälningar.

RovEx-ansvarig

Du ansvarar för explorer- och roverevenemanget RovEx 25-26.5 och bidrar med din entusiasm till att både scouter och ledare deltar aktivt.

Vi förväntar oss att du:
– värvar kontrollanter och planerar evenemangets gång tillsammans med dem
– ansvarar för att marknadsföringen av RovEx sker på ett ändamålsenligt sätt
– förverkligar detta roliga evenemang för kårens explorer- och roverscouter

Kontakta uppdragschef Jenina Nyström uppdragschef@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Matansvarig ledarseminarium

Du planerar och lagar två middagar och två kaffepauser på ledarseminariet 8&9.6! Platsen för seminariet är nya kårlokalen, alltså finns det tillgång till kök.

Vi förväntar oss att du:
– planerar, införskaffar och lagar maten på seminariet

Kontakta ansvarige Malou Somppi malou@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Matansvarig Vi-22 10-12.6

Du planerar och lagar maten på scoutlägret Vi-22 för äventyrsscouter och yngre! Detta är ett ypperligt uppdrag för dig som vill delta på lägret, men inte är åldersgruppsledare.

Vi förväntar oss att du:
– deltar i planerandet av evenemanget
– planerar, införskaffar och lagar maten på lägret

Kontakta lägerchef Malou Somppi malou@kfukm.fi ifall du blev intresserad.

Logistikansvarig Vi-22 10-12.6

Du packar och transporterar materialet för scoutlägret Vi-22 till och från lägret, samt ser till att materialet blir uppackat på rätt ställe! Detta är ett ypperligt uppdrag för dig som vill delta på lägret, men inte är åldersgruppsledare i de aktuella åldersgrupperna.

Vi förväntar oss att du:
– deltar i planerandet av evenemanget
– koordinerar med ledarna vilka material de behöver
– transporterar materialet till och från lägret, samt leder packandet och städandet av materialet

Kontakta lägerchef Malou Somppi malou@kfukm.fi ifall du blev intresserad.