Sommarlägret Yggdrasil

Y-Scouts föredetta och nuvarande ordförande

Året sommarläger hålls i Kavlahti, Ingå för hela kåren den 21-28.7. Lägret heter Yggdrasil som är det livsträdet i det fornnordiska Eddan. 

Mera information hittas här