Händelsekalender

Den kompletta händelsekalendern för år 2019 hittar du här, nedan våra egna evenemang.

Aktuella evenemang

25.4.2019 HeSS citymanöver, kåren ordnar
4-5.5.2019 Ledarseminarium
19.5.2019 Våravslutning
14-19.6.2019 Sommarläger Kometen kommer!, Partioniemi Lojo
1-3.11.2019 Höstförläggning, Meriharju Helsingfors
14-19.2.2020 Sportlovsförläggning, Lärkans Esbo (extralång pga kårens 95-års jubileum)