Händelsekalender

Den kompletta händelsekalendern för år 2019 hittar du här, nedan våra egna evenemang.

Aktuella evenemang

1-3.11.2019 Höstförläggning, Meriharju Helsingfors

15-16.11.2019 Kalenderjippo i Kaari, Helsingfors

10.12.2019 Kårens julfest i Kårböleskolan, Helsingfors

13.12.2019 Luciatåg för vargungar, start vid Domkyrkan i Helsingfors

14-19.2.2020 Sportlovsförläggning, Lärkans Esbo (extralång pga kårens 95-års jubileum)