Händelsekalender

Den kompletta händelsekalendern för år 2019 hittar du här, nedan våra egna evenemang.

För en inblick i kommande år kan du se stjärnkartan här.

Aktuella evenemang

10.12.2019 Kårens julfest i Kårböleskolan, Helsingfors

13.12.2019 Luciatåg för vargungar, start vid Domkyrkan i Helsingfors

14-19.2.2020 Sportlovsförläggning, Lärkans Esbo (extralång pga kårens 95-års jubileum)

29.7-5.8.2020 Najs 2020. FiSSc förbundsläger i Ahtela, Sagu