Händelsekalender

Händelsekalendern för år 2021 hittar du här. Kårens egna evenemang står med ljusblå bakgrund.

För en inblick i kommande år kan du se stjärnkartan här.

Kårens egna evenemang

20&21.2 Sportis
4.3 Kårens vårmöte
23-24.4 Sankt Göransdagsutfärd
24-25.4 Vårseminarium
12-13.5 Rovex XI
19.5 Andlighetsdiskussion
25.5 Våravslutning
5-8.7 Sommarläger
2-3.10 Höstseminarium
15-17.10 Höstförläggning
4.11 Kårens höstmöte
12-13.11 Kalenderjippo i Kaari
26-27.11 Rovex XII
?.12 Julfest